Sie sind nicht angemeldet.

Lieber Besucher, herzlich willkommen bei: LUX-FORUM. Falls dies Ihr erster Besuch auf dieser Seite ist, lesen Sie sich bitte die Hilfe durch. Dort wird Ihnen die Bedienung dieser Seite näher erläutert. Darüber hinaus sollten Sie sich registrieren, um alle Funktionen dieser Seite nutzen zu können. Benutzen Sie das Registrierungsformular, um sich zu registrieren oder informieren Sie sich ausführlich über den Registrierungsvorgang. Falls Sie sich bereits zu einem früheren Zeitpunkt registriert haben, können Sie sich hier anmelden.

Vurgizzel

unregistriert

41

05.10.2009, 07:38

Dat ass kéng Initiativ vu Leit, déi domat e vernënftegen Zweck verfolleche géifen, mee just éng komplett Plem-Plem-Sekt, déi d'Kiirch als Konkurrenz ugesin. Plem-Plem sin se, well se dru gleewen, datt d'Visiounen vun hirer "Prophetin" - éng eeler Tatta vu Würzburg - de Wee zum "Urchristentum" géife weisen.

Link: http://www.confessio.de/cms/website.php?…/basisinfo.html

Op desem Site:
http://www.das-wort-shop.com/buecher/jes…er-menschen.php
kann een di Damm iwregens priedegen héieren. Wer's mag...
:D

42

05.10.2009, 10:36

Dat ass kéng Initiativ vu Leit, déi domat e vernënftegen Zweck verfolleche géifen, mee just éng komplett Plem-Plem-Sekt, déi d'Kiirch als Konkurrenz ugesin.
...... daat ass mer komplett bewosst, dass déi Sekt e Jickeklub ass , mee eent steht fest , d'Argumentatioun vun der Ukloschrëft ass méi wéi treffend !!!
Das sogenannte Theodizeeproblem :
Kann oder will Gott das Leid in dieser Welt und die Untaten seiner Kirchenmänner nicht verhindern?
Wenn er es nicht kann, ist er nicht allmächtig, wenn er es nicht will, dann ist er nicht allgütig !

Vurgizzel

unregistriert

43

05.10.2009, 10:44

Dann ass gudd, wann der dat bewosst ass. Wollt just sëcher goen, well hei zu Lëtzebuerg si schons éng Reih Leit op déi eragefall...
:rolleyes:

Vurgizzel

unregistriert

44

05.10.2009, 22:34

Mer liewen anscheinend erëm an énger Gesellschaft, an der et besser ass di berühmt "Schere im Kopf" ze hun. Soss riskéiert een de Kapp ze verléiren.
Link:
http://www.lizaswelt.net/2009/10/die-schere-im-kopf.html

45

03.11.2009, 07:33

Politik ist die Kunst, die Bürger immer wieder so schnell über den Tisch zu ziehen, daß sie glauben, die dabei entstehende Reibungshitze sei Nestwärme

46

13.12.2009, 13:18

Neiegkeeten zu Krëschdaag

Heimat sief drop opmierksan gemaach,
dass Krëschdaag dëst Joer op a Freideg fällt.
De Bistum hält drop de Gläubege matzedeelen,
dass ët awer duerch Gottes Gnod nët op den 13ten fällt.
Das sogenannte Theodizeeproblem :
Kann oder will Gott das Leid in dieser Welt und die Untaten seiner Kirchenmänner nicht verhindern?
Wenn er es nicht kann, ist er nicht allmächtig, wenn er es nicht will, dann ist er nicht allgütig !

Ähnliche Themen