Sie sind nicht angemeldet.

Lieber Besucher, herzlich willkommen bei: LUX-FORUM. Falls dies Ihr erster Besuch auf dieser Seite ist, lesen Sie sich bitte die Hilfe durch. Dort wird Ihnen die Bedienung dieser Seite näher erläutert. Darüber hinaus sollten Sie sich registrieren, um alle Funktionen dieser Seite nutzen zu können. Benutzen Sie das Registrierungsformular, um sich zu registrieren oder informieren Sie sich ausführlich über den Registrierungsvorgang. Falls Sie sich bereits zu einem früheren Zeitpunkt registriert haben, können Sie sich hier anmelden.

1

15.11.2011, 22:05

Staatsbeamten dei am Ausland wunnen.

Um site vum l'essentiel fent een deen Artikel hei:

http://www.lessentiel.lu/de/news/luxembu…Grenze-22399280

Do liesst een dann esou Saachen ewei :

Zitat

Für Keiffer, der zuletzt im luxemburgischen Echternach gewohnt hat, ist seine neue «Heimat» nicht fremd. «Es fühlt sich nicht an wie Ausland. Ich bin gewohnt, oft über die Grenze zu fahren», sagt der Staatsbeamte, der in Luxemburg in einem Ministerium arbeitet. Jeden Tag pendelt er 35 Kilometer hin und her. «Das macht mir nichts aus.» In dem 170-Einwohner-Ort Onsdorf fühlt er sich sehr wohl. «Ich habe viel Kontakt mit den Nachbarn», sagt der 49-Jährige. «Ich habe die erste Hälfte meines Lebens in Luxemburg gelebt. Vielleicht lebe ich die andere in Deutschland. Ich hätte kein Problem damit.»


Ech giff deem Här Staatsbeamten dann emol virschloen vir dei zweet Halschent vun sengen Staatsbeamtenliewen beim deitschen Staat ze verbrengen, matt der Pei vun engem deitschen Staatsbeamten. :roudeléiw:

T' Staatsbeamten :roudeléiw: an t' Europabeamten :EU: hunn et ferdech bruet dass hei an Land t'Loyeren an t'Bauteraien net mei ze bezuelen sinn, duerfir plenneren se elo op Treier.

Merci dir Hären Beamten, ech wenschen iech soss neischt ewei Harz4. :lol: Mee mir bleiwen jo schein hei zu Letzebuerg ugemellt, gell.

B.T.W. dee gescheiten Här keint deen hei sinn : KEIFFER Jacques Huissier Dirigeant Réception, Ministère du Développement durable et des Infrastructures > Département de l'Environnement. :blackeye:

Dieser Beitrag wurde bereits 4 mal editiert, zuletzt von »maryland« (16.11.2011, 00:11)


2

16.11.2011, 11:11

Zitat

dass hei an Land t'Loyeren an t'Bauteraien net mei ze bezuelen sinn, duerfir plenneren se elo op Treier.


An wou plenneren dann dei Vun Treier hin dei net eng gudd bezuelten Arbescht hei zu Letzebuerg fond hun.

Luxemburg Schuld an Hohen Mieten in Trier
lies mol:
http://www.tageblatt.lu/nachrichten/gros…-Trier-29709669

As net jideren sou frou mat den Auswanderer wei se oft mengen. Do kennt bemol Jalousie op.

3

16.11.2011, 13:22

RE: Staatsbeamten dei am Ausland wunnen.

T' Staatsbeamten :roudeléiw: an t' Europabeamten :EU: hunn et ferdech bruet dass hei an Land t'Loyeren an t'Bauteraien net mei ze bezuelen sinn, duerfir plenneren se elo op Treier.
Ah sou ?( Dann erklär w.e.g. emol, wei's du dann dorobber kenns ...
Anarore

4

16.11.2011, 20:58

RE: RE: Staatsbeamten dei am Ausland wunnen.

T' Staatsbeamten :roudeléiw: an t' Europabeamten :EU: hunn et ferdech bruet dass hei an Land t'Loyeren an t'Bauteraien net mei ze bezuelen sinn, duerfir plenneren se elo op Treier.
Ah sou ?( Dann erklär w.e.g. emol, wei's du dann dorobber kenns ...


Dei die guer keen Akommes hun an op der Stroose liewen sin et bestemt net dei t'Preisser an t'Lucht gedriwwen hun, dei die vum RMG liewen och net. Dass dei grouss Mass dei vun e bessen mei ewei den Mindestloun lieft et ferdech bruet hun gleewen ech och net. Da bleiwen eben just nach dei di besser ferdengen. Dass et just t'Immobillienfritzen sinn dei Schold un de Preisser sinn wellste mer jo awer och net verklickeren. :vain:
An de frontallier deen all owes heem fiert ass et jo och net, gell.
Ech weisst emol gär weivill belsch,franseisch oder deitsch Staatsbeamten hei zu Letzebuerg wunnen ( An ob se daat iwwerhaapt dierfen !!!!!)

Mee ech sin secher du kanns mer dodrop eng ganz plausibel Äntwert ginn. :grumble: Ech waarden drop. :search:

Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »maryland« (16.11.2011, 21:07)


5

17.11.2011, 11:32

RE: RE: RE: Staatsbeamten dei am Ausland wunnen.


Dei die guer keen Akommes hun an op der Stroose liewen sin et bestemt net dei t'Preisser an t'Lucht gedriwwen hun, dei die vum RMG liewen och net. Dass dei grouss Mass dei vun e bessen mei ewei den Mindestloun lieft et ferdech bruet hun gleewen ech och net. Da bleiwen eben just nach dei di besser ferdengen. Dass et just t'Immobillienfritzen sinn dei Schold un de Preisser sinn wellste mer jo awer och net verklickeren. :vain:
An de frontallier deen all owes heem fiert ass et jo och net, gell.
Ech weisst emol gär weivill belsch,franseisch oder deitsch Staatsbeamten hei zu Letzebuerg wunnen ( An ob se daat iwwerhaapt dierfen !!!!!)

Mee ech sin secher du kanns mer dodrop eng ganz plausibel Äntwert ginn. :grumble: Ech waarden drop. :search:


Fir mech sin et an enger eischter Linn d'Proprietairen vun den Terrain'en an den Wunnegnen/Haisser, dei fir dei katastrofal Laag am Logement zoustänneg sin!

Jo, ech gin der Rech, wat den RMG- an den Mindestlounempfänger betrefft!

(Den Frontalier verdingt hei am Land sain Brout, well hien an sengem Land nit dei Perspektif huet ewei hei, wann mier an der selwechter Laag wieren, geifen mir et nit och esou maachen?? Ob hien sech hei eeng (Zousaatz)Domizil lecht, bezweifelen ech, also gin ech dir an dem Punkt och Recht!)Mais emmer direkt ob dei Staatsbeamten klappen, ewei wann hien fir alles d'Schold misst hun...Et gin och Staatsbeamten, dei nit dat riisegt Gehalt hun, vun deem emmer ausgaangen göt! Den Staatsapparat setzt sech eben nit nemmen aus den Chefs d'administation oder der Carrière superieure zesummen, mais et gin och nach där "Annerer", dei bedeitend manner verdingen, wei allgemeng ugeholl göt!Mais et ass einfach, allgemeng op den "Staatsbeamten" ze klappen, hien muss fir villes duerhaalen... Mech steiert einfach nemmen deng Pauschalausso! An der Privatwirtschaft gin et och Lait, dei vill Geld verdingen...An wat den Prais vun den Immobillien betrefft, do ass et ewei an der allgemenger Economie: d'Nofro bestemmt den Prais!!

Ech wees vun wat ech schwätzen, ech hun fir 5 Joer gebaut, op dem Noppeschterrain ass eng Residenz gebaut gin. Dat aalt Haus, wat do stoun, wor nach nit ofgerappt, du wor de Projet vun der Residenz schons bestemmte Saach. Den Promoteur huet seng Praisser fixeiert, mais konnt nit all Wunnegnen verkaafen an huet engem anneren Promoteur den Projet verkaaft. Deen sengersaits, huet den Bau dunn realiseiert, mat der Konsequenz, dat d'Wunnengen bis zu 20% mei deier verkaaft goufen! An un den Wunnengen selwer oder der "Finitioun" huet sech guer a glatt naischt geännert!Wann ech dann elo verglaichen, wat ech fir main Haus bezuelt hun, dann hät ech fir dat selwescht Geld emol keen Appartement do kritt... Esou gesait d'Realiteit fir mech aus!
Anarore

6

17.11.2011, 18:25

RE: RE: RE: RE: Staatsbeamten dei am Ausland wunnen.


Mais et ass einfach, allgemeng op den "Staatsbeamten" ze klappen, hien muss fir villes duerhaalen... Mech steiert einfach nemmen deng Pauschalausso! An der Privatwirtschaft gin et och Lait, dei vill Geld verdingen...


Ech klappen net allgemeng op den Staatsbeamten. Ech kann awer och net behaapten dass ech allzeofft vun hinnen "selon les règles de l'art" behandelt gouf, eischter ewei wann ech elo graat een vun eppes vill mei wichtegem ewei mengem Ulass ofgehaalen hät. An daat op villen Plaatzen : Steierverwaltung, Ministère des Transports, Bâtiments Publics, ADEM etc.etc.etc.
An deem Fall ass mir S.....egal weivill hien verdengt.

An ech widerhuelen mech : Ech weisst emol gär weivill belsch,franseisch oder deitsch Staatsbeamten hei zu Letzebuerg wunnen ( An ob se daat iwwerhaapt dierfen !!!!!) ?(

7

17.11.2011, 19:39

Staatsbeamten dei am Ausland wunnen.

Ech klappen net allgemeng op den Staatsbeamten.

Dat ass (leider) ganz anescht eriwwer komm!!
Ech kann awer och net behaapten dass ech allzeofft vun hinnen "selon les règles de l'art" behandelt gouf, eischter ewei wann ech elo graat een vun eppes vill mei wichtegem ewei mengem Ulass ofgehaalen hät. An daat op villen Plaatzen : Steierverwaltung, Ministère des Transports, Bâtiments Publics, ADEM etc.etc.etc.
An deem Fall ass mir S.....egal weivill hien verdengt.

Kann ech verstoen, mais dat heescht awer nit, dass se alleguerten "schlechten Service" ofliwweren an dat si eng Exklusiviteit dorobber hätten, am Privatsecteur fenste och esou "Nikki'en":pleasantry: , och do ass et jo och "egal, wat se verdingen" . Ech kann dir aus eegener Erfahrung awer ganz kloer soen, dat och den "Public" sech par rapport zum Staatsbeamten ganz schein donierwt ze behuelen wees :nono: ... Mais dat ass eng aber Diskussion
An ech widerhuelen mech : Ech weisst emol gär weivill belsch,franseisch oder deitsch Staatsbeamten hei zu Letzebuerg wunnen ( An ob se daat iwwerhaapt dierfen !!!!!) ?(

An wat soll ech dir dorobber äntweren, bei wat fir enger öffentlicher Stell du dat nofroen keinst ?( Vlait den "Observatoire de l'habitat" ?(
Sorry, mais do kann ech dir nit hellefen! :fie:

Ob SI dat duerfen, wees ech nit, mais den letzebuerger Staatsfonctionnaire muss am Prinzip am Land wunnen - Ausnahmen können awer gemeet gin. Selber kennen ech dären, die an Daitschland wunnen... An der Zeit hun d'Polizisten, d'Douaneier an d'Militaire'en esouguer am "Rayon de Garnison" misse wunnen... Dat gouf awer ausser Kraft gesät, sou dat sie am Prinzip wunnen kennen wou se wöllen...
Anarore