Sie sind nicht angemeldet.

Lieber Besucher, herzlich willkommen bei: LUX-FORUM. Falls dies Ihr erster Besuch auf dieser Seite ist, lesen Sie sich bitte die Hilfe durch. Dort wird Ihnen die Bedienung dieser Seite näher erläutert. Darüber hinaus sollten Sie sich registrieren, um alle Funktionen dieser Seite nutzen zu können. Benutzen Sie das Registrierungsformular, um sich zu registrieren oder informieren Sie sich ausführlich über den Registrierungsvorgang. Falls Sie sich bereits zu einem früheren Zeitpunkt registriert haben, können Sie sich hier anmelden.

41

30.03.2011, 14:17

AWACS Fliiger dei zou enner letzebuerger Registration Code fleien ( LX....)

Just emol eng Fro; sin dei Fligger integral vun Letzebuerg bezuelt gin ? an get den entertien an salaires vun der Besatzung (inclusive training) och vun Letzebuerg bezuelt?
###"Be realistic, expect the impossible!" ### when The Dude meets Che###
### Principe de base: le comp/consommateur a toujours raison parcequ'il est nombreux; comme ca il a l'impression d'etre dans le vrai ###

Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »TheDude« (30.03.2011, 14:22)


Jempi

Administrator

Beiträge: 2 590

Wohnort: Beim neien Prisong

Beruf: Meckerer

  • Nachricht senden

42

30.03.2011, 14:36

Just emol eng Fro; sin dei Fligger integral vun Letzebuerg bezuelt gin ? an get den entertien an salaires vun der Besatzung (inclusive training) och vun Letzebuerg bezuelt?

Nee, déi Fliger gehéieren der Nato a goufen vun der Nato bezuelt (zu där Lëtzebuerg natierlech och säi Bäitrag bezuelt). D'Piloten sinn och Natopersonal, also idem.
"Truth is the most valuable thing we have. Let us economize it."
Mark Twain

43

30.03.2011, 15:57

Bon, Ech hun eigentlech kein problem maat deim waat Du do schreiws; Ech mengen just daat was du do schreiws absolut net der Realiteit entsprecht, also Nonsense as;

Meng Ausfeierungen als Nonsense dohinzestellen fannen ech schons stärken Tubak vun dier! Kuck der emol eng Keier d'Definitioun vun dem Wuert un, an dann denk nach emol eng Keier doriwweer no.
Virwaat sollen se niet der Realiteit entspriechen? Well et vlait bei dier de Fall ass, dass de schlecht Erfahrungen bei der Armei gemeet hues, du dest dann beziehst op all dei Aner, dei jeemols bei der Armei woren??

An der Vergangenheit sin dei meischt Leit bei d'Armei gangen, net fir Zaldoti ze spillen, oder well se daat esou flott fannen, mei fir durno eng secher an fett Staatsplatz ze kreien.

Ech kann mer niet virstellen, dat d'Armei nemmen ee "Spill" sollt sin!
Fir mech ass et esou, dat et den jonken Mönsch göt, den den Zaldotenberuf "flott" fennt, an dann als Militaire de carrière bei der Armei bleiwen wärt! Doniewt göt et dann och nach den aneren jonken Mönsch, den d'"Zaldot-sin" als Sprangbried fir an den Staatsapparat gesait. (Dat gesais du jo och esou). Esou wait ech informeiert sin, ass dei Staatsplatz nach nie garanteiert gewierscht! Ass et dann niet esou, dat, fir an den Staatsapparat vun der Armei aus eranzekommen, verschidden Conditiounen vum Zaldot mussen erföllt gin, ewei Dingschtzait a Grade, "propperen" Dossier personnel an dann och nach sech engem Examen stellen a deen packen?

Do keinst du mech jo mei detailleiert opklären, du hues jo Armei gemeet!

Dei leit dei richteg Zaldot wollten gin, dei sin wuel direkt op Metz sech anschreiwen gangen: Stechwuert, legion etrangere francaise


Fenns du et niet e bessi hefteg, mat där doter Ausso All dei letzebuerger Zaldoten ze discrediteiren...

An du, deen schons eng Extraronn ronderem de Block als Gruppebestroffung besais, wölls mier eppes vun der Legioun erzielen? Sorry, mais grad ewei ons Armei niet All Mensch bei sech ophöllt an bei sech behällt, grad esou verfiert d'Legioun!

Eppes geif mech emol interesseieren: Weini an wei laang hues du dann Armei gemeet?
Anarore

44

30.03.2011, 16:12

AWACS Fliiger dei zou enner letzebuerger Registration Code fleien ( LX....)


Dei AWACs, dei enner LX Pavillon fleien, sin dei, dei zu Geilenkirchen an Daitschland stationneiert sin. Dommadder iwerhöllt Letzebuerg den finanziellen Deel vum Entretien an och d'Fluchkäschten ewei Lande- an Start-taxen...

Just emol eng Fro; sin dei Fligger integral vun Letzebuerg bezuelt gin ? an get den entertien an salaires vun der Besatzung (inclusive training) och vun Letzebuerg bezuelt?


Als Zousaatz zum Jempi senger Äntwert kann ech nach folgendes preziseieren:
D'Piloten sin keng "NATO"-Piloten! D'Besaatzung vun den AWACs Maschinen sin Armeipersonal vun denen eenzelnen Memberstaaten an gin och vun hieren Heemeschtsnatioun bezuelt, si sin just op eng bestemmten Zait op d'AWACs-Standuerten bestallt. Fir dat all d'Piloten&Co dei selwecht Bezuelung kreien, iwerhöllt d'NATO een Ausglaich vun der Pai!

Weider Infoen hei...
Anarore

45

30.03.2011, 16:13

Anarore, ech ka mer net virstellen, dass een, deen eng Carriere beim Militär well maachen, no enger 9ieme oder 11ieme op de Bierg geet. Deen dee well eng Carriere maachen, dee mecht eng Offizéiersschoul a klemmt op engem ganz aneren Niveau eran.

Eis Arméi, sou wéi se momentan do steet, dengt a mengen Aen och an éischter Linn fir Jonker opzefänken, déi soss zu net vill kommen. An zwar net primär mat dem Ziel, dass se sollen laangfristeg an der Arméi dengen, mee dass se éirenswou beim Staat et.al. gudd ennerkommen. Een, deen bei der Arméi (ausser dem C-Permis ;) ) eppes geléiert huet, huet einfach virdrun an der Schoul net opgepasst respektiv woer net doheem, wann d'Manéiren geléiert gi sinn.

Een dee wierklech Krich maache well (firwat och emmer een dat wéilt) ass bei eiser Trupp warscheinlech wierklech net gudd zervéiert... eis Auslandsasätz hu jo nawell vill mat Grompereschielen ze dinn ;-)

46

30.03.2011, 16:32

Zum Thema Awacs wor kierzlech eng parlamentaresch Fro gestallt ginn iwwert d Kerosinkaeschten an den humanitaeren Asätz.

den CO2 Ausstouss ass gratis ;) esouguer beim niedegen Training um Findel.

aus dem Chamber Archive

Q-2010-O-E-1152-02

Réponse du Ministre des Affaires étrangères et du Ministre de la Défense à question N°1152 de Monsieur Fernand Kartheiser concernant Avions AWACS de l'OTAN

...........
Réponse commune de Monsieur le Ministre des Affaires étrangères et de Monsieur le

Ministre de la Défense à la question parlementaire

no 1152 posée par l'honorable Député Monsieur Fernand Kartheiser

L'année 2010 a vu une intensification du rythme opérationnel en Afghanistan et de ce fait de l'activité aérienne en soutien à ces opérations terrestres. L'OTAN ressent dès lors un besoin accru en termes de capacité de commandement et contrôle aérien, besoin auquel les avions AWACS peuvent répondre.

En décembre 2010, le Conseil Permanent de l'OTAN a pris la décision d'envoyer les avions AWACS en soutien à la mission de la Force Internationale d'Assistance à la Sécurité en Afghanistan (FIAS).

Tout en signalant ne pas pouvoir mettre à disposition de 1'OTAN des équipages pour cette mission, l'Allemagne s'est ralliée au consensus permettant ce déploiement. Le premier vol AWACS a eu lieu le 15 janvier 20 Il et la mission se poursuivra durant une période initiale de 3 mois.

Dix-sept nations alliées participent actuellement au programme AWACS. Plusieurs d'entre elles mettent à disposition des équipages pour les AWACS ce qui a permis aux autorités militaires de planifier et de lancer la mission des AWACS en Afghanistan sans le concours d'équipages allemands.

Les frais de cette mission initiale des avions AWACS au-dessus de l' Afghanistan, pour l'essentiel des frais de kérosène, sont évalués à Il,7 millions d'euros. Ce coût est pris en charge par les vingt~huit membres de l'OTAN selon une clé de répartition budgétaire précise qui implique pour le Luxembourg une contribution à hauteur de 0,15%, ce qui correspond à 17.550 euros. Ce coût peut fluctuer en fonction du prix du kérosène et du taux de change euros/dollar.

En sa qualité de pays d'immatriculation des avions AWACS, le Luxembourg entreprend les démarches diplomatiques auprès des pays tiers concernés pour obtenir les autorisations de survol de leur territoire. Les dossiers nécessaires à ces demandes sont préparés par le Commandement de la Force AWACS. La présente mission ne prévoit pas de stationnement des avions AWACS en-dehors du territoire des nations de 1'OTAN, pour lequel les avions AWACS bénéficient d'office de toutes les autorisations requises. Pour cette mission, les opérations de ravitaillement en-dehors du territoire allié sont couvertes par les autorisations dont bénéficie la FIAS.

La responsabilité opérationnelle pour cette mission des avions AWACS en Afghanistan incombe aux seules autorités de 1' OTAN. En acceptant de donner l'immatriculation luxembourgeoise aux avions AWACS de l'OTAN, le Luxembourg n'assume aucune obligation particulière, ni en ce qui concerne sa participation à l'enquête de sécurité déterminant les causes d'un éventuel incident ou accident, ni en ce qui concerne l'enquête de responsabilité légale, civile, pénale et financière. Le Luxembourg ne renonce à aucun de ses droits en ces domaines.

Les demandes de dédommagement consécutives aux accidents survenus sur le territoire des nations de l'OTAN ou en dehors de celui-ci sont traitées, et donnent lieu à paiement, aux termes de la jurisprudence et des accords internationaux existants, complétés par les accords conclus en matière d'acquisition, d'opérations et de soutien de la Force AWACS par les nations participant au programme AWACS. En cas de dédommagement à payer, les gouvernements participant au programme AWACS prendront en charge ce paiement par l'intermédiaire du Commandement de la Force AWACS en suivant la clé de répartition applicable au programme AWACS. En acceptant de donner l'immatriculation aux avions AWACS, le Luxembourg n'assume aucune obligation financière supplémentaire.
Les procédures et engagements précités ont prouvé leur efficacité, respectueuse des intérêts luxembourgeois, lors de l'accident d'un avion de transport de la Force AWACS, sous immatriculation luxembourgeoise, survenu le 14 juillet 1996 à la base d'Aktion en Grèce.
wou sin ech drun ?

de richtege Wee : "Ne rien nier à priori, ne rien affirmer sans preuve."

"Deception is a state of mind and the mind of the State" :thumbup:

47

30.03.2011, 16:42

Anarore, ech ka mer net virstellen, dass een, deen eng Carriere beim Militär well maachen, no enger 9ieme oder 11ieme op de Bierg geet. Deen dee well eng Carriere maachen, dee mecht eng Offizéiersschoul a klemmt op engem ganz aneren Niveau eran.


Dogeint schwätz awer schons d'Disponibiliteit vun den Plaatzen, dei d'Armei iwerhaapt huet. Ech mengen ze wessen, dat am Armeisgesetz ganz kloer dran steht, weivill Militair de carrière et duerf gin. An d'Offizeier sin do niet dei greissten Personalposten. Ech mengen ganz, dat awer den Gros vun den jonken Lait, d'Armei als Sprongbried notzt... Carrière'en sin vielfällteg - och bei der Armei...

Eis Arméi, sou wéi se momentan do steet, dengt a mengen Aen och an éischter Linn fir Jonker opzefänken, déi soss zu net vill kommen. An zwar net primär mat dem Ziel, dass se sollen laangfristeg an der Arméi dengen, mee dass se éirenswou beim Staat et.al. gudd ennerkommen.


Ech geif soen, dass dat an der Zait (esou virun 25-30 Joer) de Fall wor. Wann all dei Zaldoten, wann se bei d'Armei gin, well et an der Schoul naischt göt (elo emol ganz plakatif ausgedreckt) dann zum Enn vun hierem Militärdingscht kommen, wou sollten se dann "beim Staats" ennerbruecht gin? Och den Staat kann et sech niet mei leeschten, Personal ouni dei neideg Schoulformatioun anzestellen. Dat gesait een schon eleng dodrun, wat den Staat astellt oder wat fir eng Viraussetzungen d'Kandidaten fir den Staatsexamen mussen hun!

Een, deen bei der Arméi (ausser dem C-Permis ;) ) eppes geléiert huet, huet einfach virdrun an der Schoul net opgepasst respektiv woer net doheem, wann d'Manéiren geléiert gi sinn.

Jo, do gin ech der deelweis Recht, mais dat ass awer kee dirkten Problem vun der Armei, mais gesellschaftlescher Natur! Trotzdem hun ech Lait an mengem Entourage, dei Armei gemeet hun (dei elo entweder Polizist, Douanier oder soss beim Staats sin) dei och positives (wann och niet nemmen) bei der Armei geleiert hun! Mais dei hun jo och "duer" an "duerchgehaalen" ;)


Een dee wierklech Krich maache well (firwat och emmer een dat wéilt) ass bei eiser Trupp warscheinlech wierklech net gudd zervéiert...


An dat sin - fir mech - dei Kandidaten, dei gudd bei der Legioun opgehuewen wieren, mais dat se sech doranner niet ierren ;)Och am Auslandsasatz muss gekacht gin (Ohne Mampf, kein Kampf) ;)
Anarore

48

30.03.2011, 16:45

@c23y78

Merci fir dei Detailer, ech hat zwär matkritt, dat et dei parlamentaresch Fro gouf, d'Äntwert wor mer awer (nach) niet bekannt!
Anarore

49

30.03.2011, 18:11

Bestëmmt kaschten di schien Excursiounen mat den héichwäertegen Delegatiounen an der subventionéierter Press, méie wie den Kerosin vun den Awacs Asätz ;)


Well dësen Thread den Ament grad esou belieft ass dann och nach folgendes

Deslescht wor nach informatives am Krop Nr 828 vum 25022011 ze liesen ……

Oberst a.D. Guy Strenz und die Moral in der Armee

Im Juni wird die großherzogliche Armee Anlaß haben, das 20. Jubiläum einiger Vorfälle zu begehen, auf die man sicherlich auf dem Herrenberg nicht so stolz ist. Es geht um Fälle von Sprengstoff- und Waffenschmuggel sowie Einbrüche in Militärdepots, Autodiebstähle und Drogenhandel durch Angehörige der Armee. Man wird das Jubiläum also lieber nicht feiern.

Die Affäre sorgte seinerzeit für fette Schlagzeilen. Im Juli 1991 wurde bekannt, daß die Staatsanwaltschaft Diekirch Ermittlungen wegen Waffenschmuggels, Sprengstoffdiebstahls, Autoschieberei und Drogenhandel gegen Armeeangehörige eingeleitet hatte. Der Affäre war eine Hausdurchsuchung bei einem pensionierten Berufssoldaten vorangegangen, in dessen Schifflinger Wohnung Maschinengewehre, Sprengstoff und ein Plan des Militärlagers Waldhof gefunden worden waren, aus dem die gestohlenen Waffen stammten.
Damals verbreitete die Staatsanwaltschaft Diekirch eine Pressemitteilung, in der die verschiedenen Delikte aufgelistet wurden. Da ging die Rede von Haschischkonsum durch rund 30 Armeefreiwillige also ein selbst für damalige Verhältnisse vergleichsweise harmloser Vorfall, aber auch davon, daß sich verschiedene Armeeangehörige während ihres Dienstes illegal Waffen und Ersatzteile beschafft hatten. Die Diebstähle erfolgten im Militärlager von Waldhof, das wegen heftiger Stürme im Jahre 1990 mangelhaft abgesichert war.
Gleichzeitig flog auf, daß sich Teilnehmer eines humanitären Armeekontingents im kurdischen Gebiet des Irak zehn sowjetische Maschinengewehre des Typs Kalaschnikow, fünf sowjetische Pistolen des Typs Makarow und 41 Sturmgewehre mit nach Hause gebracht hatten - angeblich als Souvenirs, und, wie die Staatsanwaltschaft damals präzisierte „a l'encontre des ordres formels du commandant de detachement de n 'emporter aucune arme a feu. "

Wer war wohl damals der Missionschef?

Besonders der Waffenschmuggel sorgte für Schlagzeilen in der luxemburgischen und sogar der ausländischen Presse. Die französische Tageszeitung Liberation titelte über die „sales affaires de l'armee grand-ducale" (24.07.1991); es gab jede Menge parlamentarische Anfragen, und auch wenn sich der damalige Armeeminister Jacques F. Sechs (Lasep) bemühte, die Sache herunterzuspielen, war der Ruf der großherzoglichen Armee ziemlich lädiert.

Was den Waffenschmuggel durch Mitglieder der so genannten „aide humanitaire au peuple kurde" betrifft, so sorgte sie für Kopfschütteln und Unverständnis. Allenthalben fragte man sich, wie es denn mit der Kontrolle innerhalb solcher humanitärer Missionen stehe. Im vorliegenden Fall war ein 5O köpfiges Armeekontingent von Mai bis Juni 1991 zur Wasseraufbereitung in den irakischen Teil des Kurdistan entsandt worden und mit den geschmuggelten Waffen nach Luxemburg zurückgekommen.

Pikanterweise handelte es sich beim Missionschef dieses stolzen Kontingents um den damaligen Leutnantoberst Guy Strenz, dessen militärische Laufbahn allerdings keinen Schaden erlitt. Denn er brachte es später zum Generalstabschef der Armee und damit zum Vorgänger von Oberst Riesennico.

Demselben Riesennico warf Strenz am 8. Januar dieses Jahres in einem Leserbrief überraschend mangelnde Führungsqualitäten vor. Er verkraftete es nicht, dass Riesennico vor dem Verwaltungsgerichtshof sein Recht wegen seiner illegalen Versetzung erfolgreich eingeklagt hatte und warf ihm folgendes an den Kopf:
AIs gewessenhqft Offizeier a politesch Autoriteiten, misst lech bewosst sinn, dass all Zaldoten vun der Armei, an dat bezitt Offizeier, Enneroffizeier a Kapereel mal an, an deene ville Missiounen an deene si engageiert sinn, eng stabel, equilibreiert, gewessenhqft a kredibel Führung brauchen. Des Zaldoten, dei gudd Aarbecht leeschten, verdingen et net, dass duerch esou Affairen hieren Image mal geng an den Dreck gezu ginn. (...)Dei operationnel an allgemeng Feierung vun der Armei, esou wei d'Moral an hiere Reien, war, ass a bleiwt primordial. Kee vun lech huet d'Recht dest op d'Spill ze setzen."


Gut gesagt, das mit der „stabel, equilibreiert, gewessenhaft a kredibel Führung", mit dem Imageverlust und mit der „Moral" in den Reihen der Armee. Der Missionschef von damals, der 1991 beim Marsch durchs wilde Kurdistan seine Truppen nicht im Griff hatte, hätte solche Ratschläge seinerzeit dringend gebraucht.


Hei de link vum honorablen Här Strenz senger Hatz ;)


De Link vum „Lieserbrief“
wou sin ech drun ?

de richtege Wee : "Ne rien nier à priori, ne rien affirmer sans preuve."

"Deception is a state of mind and the mind of the State" :thumbup:

50

30.03.2011, 20:31

Letzebuerger Armei, hin oder hier, all Mensch kann sech sein eigen Bild machen...
Ech perseinleich geif kengem roden do hin ze goen, et seif dann et well ein Offizeier gin; daat as jo eng ganz aner Ausbildung, am Ausland, an goud bezuelt nach dobei
En Diplome als Offizeier mecht emmer goud um CV (virun allem wann ein zou Saint-Cyr war), och wann ein durno net bei der Armei bleiwt ...

zereck zou den AWACS Fliger
dei Infoen iwer dei machinen, dei hei ernimmt gin am Forum, wueren mer och bekannt( mei merci fir d'Infos). Bis op dem Jempi seng Ausso daat dei AWACS Appariloen integral vun der Nato bezuelt gin, via Memberstaat cotisatiouns.
Et wier awer och emol floot daat schwarz op weiss ze liesen; ungeholl et as net "classified", waat awer goud kann sin. Beim Militaer as jo bal alles en grouss Geheimnis ...
Dei Question/Reponse parlementaire schwaetz nemmen iwer Afghanisatn Ansatz; an deim Senn, get net ausdrecklech gesot, waat den Jempi sot: naemlech daat Awacs Fligger integral vun der Nato bezuelt gin...
###"Be realistic, expect the impossible!" ### when The Dude meets Che###
### Principe de base: le comp/consommateur a toujours raison parcequ'il est nombreux; comme ca il a l'impression d'etre dans le vrai ###

51

31.03.2011, 09:26

Letzebuerger Armei, hin oder hier, all Mensch kann sech sein eigen Bild machen...
Ok, komm mier beloosen et dobai ;)
Ech perseinleich geif kengem roden do hin ze goen, et seif dann et well ein Offizeier gin; daat as jo eng ganz aner Ausbildung, am Ausland, an goud bezuelt nach dobei
En Diplome als Offizeier mecht emmer goud um CV (virun allem wann ein zou Saint-Cyr war), och wann ein durno net bei der Armei bleiwt ...
Do sin deng Kentnisser leider niet mei op dem aktuellen Stand... Mais ech wöll dat Thema elo hei niet mei weider verdeiwen...
Et wier awer och emol floot daat schwarz op weiss ze liesen; ungeholl et as net "classified", waat awer goud kann sin. Beim Militaer as jo bal alles en grouss Geheimnis ...
Hun mier nach niet d'Mei gemeet selwer ze kucken, mais do fennt sech bestemmt nach dei eng oder aner Source, och wann et niet sollt "fir den Public" sin (cf. wikileaks oder ähnleches...)
Dei Question/Reponse parlementaire schwaetz nemmen iwer Afghanisatn Ansatz; an deim Senn, get net ausdrecklech gesot, waat den Jempi sot: naemlech daat Awacs Fligger integral vun der Nato bezuelt gin...

Weider Detailer zum Käschtepunkt, den Letzebuerg dreit, kanns du an den Staatsbudget'en eruasfannen. Vill Spass beim Nosiichen ;)
Anarore

52

31.03.2011, 09:31


Oberst a.D. Guy Strenz und die Moral in der Armee

Ah jo, dei leif Geschicht vum Strenze Guy...
An an der Geschicht Riesenico ass dat läscht Kapitel jo och nach nit erzielt... Emol kucken wat nach alles op d'Tapeit wärt kommen. Ganz gespaant sin ech op d'Argumentatioun vun ministerieller Sait, dei se virun Geriicht wärten plädeieren...
Anarore

53

31.03.2011, 18:54

Zu den Awacs Appariloen

Jojo, ech amueseren mech ganz bestemmt garen mam obskuren an mam net grad transparenten Staatsbudget Rapport. Ech mengen och daat alles waat enner Staatsecherheit faellt ( Armei, international militaeresch Buendnisser an Verpflichtungen) wuel nach manner transparent am Staatsbudget verstoppt get.

Wou bleiwen dann eis Opppsitiouns Politiker an Journalisten. Daat soll dach hieren Job sin esou Saachen eraus ze fannen. Virun allem als Oppositiouns Politiker: et brauch ein jo nemmen eng question parlementaire un den Kriegsminister ze schreiwen ....

Hah. Daat as dach en groussen Witz. All Firma muss sech do kloer un eng Rapport Prozedur haalen (firun allem dei publique sin, op der Bourse sin) an den Staat kann machen waat en well wann et em den Rapport vum Budget geit.
Oder get dein vun engem Audit haus gepreift?
###"Be realistic, expect the impossible!" ### when The Dude meets Che###
### Principe de base: le comp/consommateur a toujours raison parcequ'il est nombreux; comme ca il a l'impression d'etre dans le vrai ###

54

31.03.2011, 21:01

@The Dude
Also wann ech der dommader eng kleng Freed ka machen:

Budgesposten: 35.039
Beschreiwung: Contributions du Luxembourg aux efforts en matière de capacités militaires dans le cadre de l'UE et de l'O.T.A.N.. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)
Montant fir 2011: 2'000'000 €

Wanns de dann och elo nach mei Détailler wölls wessen, dann steht et dier frai, dech bei der Commission des Affaires étrangères et européennes, de la Défense, de la Coopération et de l'Immigration mellen. D'Sekretärin ass d'Madame Isabelle Barra. Dei kenner dier dann mei prcis Informatiounen gin!

D'Memberen vun der Commissioun sin:
Marc Angel, Nancy Arendt épouse Kemp, Xavier Bettel (pour les volets Défense, Coopération et Immigration), Fernand Boden (pour les volets Affaires étrangères et européennes et Immigration), Félix Braz, Félix Eischen (pour le volet Défense), Lydie Err, (sauf pour le volet Défense), Fernand Etgen (pour le volet Défense), Ben Fayot, Marie-Josée Frank (pour le volet Coopération), Norbert Haupert, Paul Helminger (pour les volets Affaires étrangères et européennes et Coopération), Jacques-Yves Henckes (pour le volet Coopération), Fernand Kartheiser (pour les volets Affaires étrangères et européennes, Défense et Immigration), Martine Mergen (pour le volet Affaires étrangères et européennes, Défense et immigration), Lydia Mutsch (pour le volet Défense), Marcel Oberweis (pour le volet Coopération), Lydie Polfer (pour les volets Affaires étrangères et européennes et Immigration), Lucien Weiler (pour le volet Défense), Michel Wolter (pour le volet Affaires étrangères et européennes, Coopération et Immigration)

Et ass och dei Commisioun, dei den "Audit" möcht, ewei d'Gelder aus dem Budget verschafft gin. An wann's de d'Zesummensetzung genau lies, dann fenns de do och Oppositiounspolitiker...

Informeier dech fir d'eischt emol iwer de Senn vun den Questions parlementaires, der Roll vun Oppositiounspolitik an der Regelungen vun den Firmenbilan'en, eiers du alles als Witz duerstellt! Du geheis zimlech Villes an een Döppen an verglaich schnell d'Äppel mat den Bieren!
Anarore

Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Anarore« (31.03.2011, 21:08)


55

01.04.2011, 03:50

Aha, also elo sin Ech net informeiert ...
Bref wei emmer, dann hellef mer emol

"Budgesposten: 35.039Beschreiwung: Contributions du Luxembourg aux efforts en matière de capacités militaires dans le cadre de l'UE et de l'O.T.A.N.. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)
Montant fir 2011: 2'000'000 €"


hues du Source, respektiv den link vun deim Budgesposten?
ech geif daat nawel emol gaeren mei am Detail liesen


an 2 Mio Euro scheint mer extrem niedreg ungesaat ze sin; Ech kann mer schlecht virstellen daat Nato commitments Letz. nemmen 2Mio kaschten ...


commissioun
hun dei Politiker alleguer gleichwerteg Rechter an Verpflichtungen; oder setzen d'Oppositiounspolitiker nemmen als Statisten an Kappnecker an leschter Reih?
oder hun Oppositiounspolitiker eigentlech eng Kontrolfonktioun vum Budget
Och wann esou, geif et mech interesseiern op et eng geregelt Prozedur waat den Budget ungeit, wei daat och am Privatsector den Fall as ....


Waat Nato Fligger Kaeschten ungeit wier et, an ech widerhuelen mech, am einfachsten en Parlementarier geif dei Fro ( als question parlementaire) un den Kriegsminister adresseiern
###"Be realistic, expect the impossible!" ### when The Dude meets Che###
### Principe de base: le comp/consommateur a toujours raison parcequ'il est nombreux; comme ca il a l'impression d'etre dans le vrai ###

56

01.04.2011, 08:37

Aha, also elo sin Ech net informeiert ...

Ech wöll der jo niet ze notrieden an dofir drecken ech mech e bessi diplomatesch aus:
Soen mer esou, du bass vlait niet korrekt informeiert... :beer:

hues du Source, respektiv den link vun deim Budgesposten?
ech geif daat nawel emol gaeren mei am Detail liesen

Voilà: Budget 2011 Do hues den dann genuch ze liesen an och ze kucken...

commissioun
hun dei Politiker alleguer gleichwerteg Rechter an Verpflichtungen; oder setzen d'Oppositiounspolitiker nemmen als Statisten an Kappnecker an leschter Reih?
oder hun Oppositiounspolitiker eigentlech eng Kontrolfonktioun vum Budget
Och wann esou, geif et mech interesseiern op et eng geregelt Prozedur waat den Budget ungeit, wei daat och am Privatsector den Fall as ....

Ech wärt mech hidden, dier hei wöllen een Civique'scours ze haalen! Ennert dengen Schoulbiicher fennst du bestemmt den Cours erem an do kanns de dann noliesen, ewei ons Demokratie an dei parlamentaresch Ärbescht am allgemengen fonktioneiert... dat wat dann do niet dran steht (vlait ass et jo ze aal oder du häss et niet mei) kanns du bestemmt och op der Sait vun der Chamber nosiichen.

Waat Nato Fligger Kaeschten ungeit wier et, an ech widerhuelen mech, am einfachsten en Parlementarier geif dei Fro ( als question parlementaire) un den Kriegsminister adresseiern
Dann sich der eben een Parlamentarier aus, deen deng Fro dann als Question parlamentaire opbrengt, an dann kriss de Äntwert...

Sur ce en bonne entente,
Anarore

57

01.04.2011, 17:06

merci fir den chamber link- Ech hat mer den Hoffmaenchen ungekuckt; ganz erfreschend!

ma dei civique cours daat sin jo schons bal 1000 Joer hier; an daat wuer ganz allgemeng gehaalen an nawell extrem saachlech an ouni kritesch Reflexioun; an deim Senn, typesch Lycee ...
Et geif mech och schweier wonnern wann an deim civique Buechlein vill iwer Budget Commissioun an Rapport dran gesstannen haett; mei wei schons gesot: daat sin bal 1000 Loer hier :)

ech mengen dei einzeg dei den Culot haetten esou eng question parlemtaire ze stellen sin dei Lenk, an dei sin maat engem Maennchen an der Chamber schons total iwerfuerdert ...
###"Be realistic, expect the impossible!" ### when The Dude meets Che###
### Principe de base: le comp/consommateur a toujours raison parcequ'il est nombreux; comme ca il a l'impression d'etre dans le vrai ###

58

18.04.2011, 14:02

Wat ass um dann bei der groussherzoglescher Armei lass???

De Bettelchen huet erem zougeschloen 8|

Questions parlamenteire 1381 , 1382 an 1383
Do därf een emol erem gespannt op d'Antwerten sin... :huh:

Edit: Hun missen d'Linken upassen, dei vun der Chamber klappen niet - dofir dei op der DP hier Sait (obwuel do d'Pdf'en och niet riichteg klappen :cursing: )...
Upload hei an de Forum geht och niet, d'Pdf'en sin ze grouss (main Account ass leider nemmen op 20kB geschränkt - ziimlech kleng... ?( )
Anarore

Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Anarore« (18.04.2011, 14:08)


59

05.08.2011, 18:15

Op parlamentaresch Ufro wor dann gewuer ze ginn wat d Verdeedegung vun der Heemecht um Hindukusch ons kascht.

Zitat LLand

Jean-Marie Halsdorf,

Armeeminister (CSV), rechnete auf eine parlamentarische Anfrage hin vor, was die Luxemburger Beteiligung am Afghanistankrieg bisher kostete:

Militäreinsatz:

Soldaten 2.074.000
Transport 237.000
Kommunikation 185.000
Belgische Logistik 687.000

Zuschüsse:
Afghanische Armee 12.126.000
Munitionsbeseitigung 1.200.000
Minensuche 751.000
Drogenbekämpfung 730.000
PNUD 125.000
Ziviler Aufbau 27.228419

Gesamt Euro 45.343.419

Mat schienem pic ;)

source journalhttp://www.journal.lu/2011/08/04/luxemburg-am-hindukusch/
wou sin ech drun ?

de richtege Wee : "Ne rien nier à priori, ne rien affirmer sans preuve."

"Deception is a state of mind and the mind of the State" :thumbup:

60

07.08.2011, 18:25

Déi Foto ass einfach nemmen.... immens!
Politik ist die Kunst, die Bürger immer wieder so schnell über den Tisch zu ziehen, daß sie glauben, die dabei entstehende Reibungshitze sei Nestwärme

Ähnliche Themen