Sie sind nicht angemeldet.

Lieber Besucher, herzlich willkommen bei: LUX-FORUM. Falls dies Ihr erster Besuch auf dieser Seite ist, lesen Sie sich bitte die Hilfe durch. Dort wird Ihnen die Bedienung dieser Seite näher erläutert. Darüber hinaus sollten Sie sich registrieren, um alle Funktionen dieser Seite nutzen zu können. Benutzen Sie das Registrierungsformular, um sich zu registrieren oder informieren Sie sich ausführlich über den Registrierungsvorgang. Falls Sie sich bereits zu einem früheren Zeitpunkt registriert haben, können Sie sich hier anmelden.

Jempi

Administrator

 • »Jempi« ist der Autor dieses Themas

Beiträge: 2 590

Wohnort: Beim neien Prisong

Beruf: Meckerer

 • Nachricht senden

1

11.05.2012, 16:31

Lëtzebuerger Bauprojetën - Spannung puer

Wa Lëtzebuerg ee Bauprojet start, da gëtt et ëmmer ganz spannend, een Hitchcockfilm ass do harmlos dogéint. Des Woch ware jo nees e puer Projetën an der ëffentlecher Diskussioun, duerfir résuméieren ech hei emol e bëssi, wat mir alles (nët) bauen:
 • Den 20 Joer ale Klassiker: Mir bauen en Tram duerch d'Stad - mir baue keen Tram duerch d'Stad.
 • De Klassiker virun all Wahl: Mir bauen eng Eisebunnslinn Lëtzebuerg - Esch - mir baue keng Eisebunnslinn Lëtzebuerg - Esch.
 • Mir bauen eng Eisebunnslinn op de Findel - mir baue keng Eisebunnslinn op de Findel (d'Gare ass jo schons färdeg).
 • Mir bauen ee Velodrom - mir baue kee Velodrom.
 • Mir bauen een Akafszentrum zu Wickréng - mir bauen keen Akafszentrum zu Wickréng.
 • Mir bauen ee Footballsstadion - mir bauen kee Footballsstadion.
 • Mir bauen eis Autobunnen dräispuereg aus - mir bauen eis Autobunnen net dräispuereg aus.

Vläicht hunn ech elo a ménger Lëscht nach Saache vergiess, "avis aux amateurs", roueg komplétéiere w.e.g.
"Truth is the most valuable thing we have. Let us economize it."
Mark Twain

2

12.05.2012, 13:07

do until nordstrooss = färdeg

dauer vun den aarbechten = dauer vun den aarbechten + 1
loop

typecht beispill fir eng endlosschläif
Politik ist die Kunst, die Bürger immer wieder so schnell über den Tisch zu ziehen, daß sie glauben, die dabei entstehende Reibungshitze sei Nestwärme

Jempi

Administrator

 • »Jempi« ist der Autor dieses Themas

Beiträge: 2 590

Wohnort: Beim neien Prisong

Beruf: Meckerer

 • Nachricht senden

3

12.05.2012, 18:29

Änder,

Wanns de dat an der Sprooch C geschriwwen häss, wier et vill mei elegant gewiescht:

do dauer_vun_den_aarbechten++; while (nordstrooss != färdeg); ;)
"Truth is the most valuable thing we have. Let us economize it."
Mark Twain

4

12.05.2012, 18:33

Et hätt awer bal keen et verstanen ;)
Politik ist die Kunst, die Bürger immer wieder so schnell über den Tisch zu ziehen, daß sie glauben, die dabei entstehende Reibungshitze sei Nestwärme

Jempi

Administrator

 • »Jempi« ist der Autor dieses Themas

Beiträge: 2 590

Wohnort: Beim neien Prisong

Beruf: Meckerer

 • Nachricht senden

5

04.09.2012, 10:50

Läit de Pont Adolphe (nei Bréck) geschwënn an der Péitruss?

Zënter 1996 (dat sinn elo 16 Joer) ass jo gewosst, dass de Pont Adolphe krank ass, esou guer doudkrank. Zënterhier hunn all d'Bauteministeren dee Probleem zum Deel ignoréiert, zum Deel duerch Etüden an Sanéierungsspillercher, déi d'Symptomer sollte bekämpfen, ze léise versicht. Mee wierlech de Probleem unzegoen huet kee séch getraut.

Mee elo, Ufank vun der 2. Halschend vun 2012, schéngt beim Minister Wiseler a sénger Direction des Ponts & Chaussées op eemol d'Panik ausgebrach ze sinn. Matten am Mount August (de 17. fir genee ze sinn) déposéiert de Minister de Projet de loi, deen et endlech erlabt, d'Bréck komplett ze saniéieren:

http://www.chd.lu/wps/PA_1_084AIVIMRA06I…/168/113637.pdf

Dee Projet de loi ass bemierkenswärt: En huet genee 3 Artikelen an ass 10 Zeile laang. Et soll wuel verhënnert ginn, dass nach laang an der Chamber diskutéiert an amendéiert gëtt, et mussen Joren vu verluerener Zäit opgeholl ginn. De wierkleche Projet ass an enger iwwer 40 Säite laanger Annexe, déi esou technesch gehalen ass, dass déi wéinegst Députéierten déi wärte liesen an nach manner wärte verstoen.

Awer wéi grouss d'Panik bei Ponts & Chaussées op eemol ginn ass, geet aus engem Paragraph erfir, deen direkt op Säit 1 vun där Annexe steet an d'Hëllefsbréck betrëfft, déi muss gebaut ginn, fir de Verkéier opzuhuelen:

Zitat

La réhabilitation du pont Adolphe, nécessaire et urgente, nécessite la démolition compéte du tablier et des tympans. Il faut donc dévier la circulation de ce pont pendant la réalisation des travaux de confortement sur un pont provisoire. Ce pont doit être construit au plus vite {loi N°6176A) afin de disposer d'une alternative de passage dans l'éventualité d'une aggravation soudaine et tout à fait plausible de l'état du pont Adolphe qui nous obligerait à procéder à des restrictions de circulation sérieuses.

Also, ech trëppelen an nächster Zäit net ënnert dem Pont Adolphe erduerch, dat ass mir ze geféierlech.
"Truth is the most valuable thing we have. Let us economize it."
Mark Twain

Ähnliche Themen