Sie sind nicht angemeldet.

Lieber Besucher, herzlich willkommen bei: LUX-FORUM. Falls dies Ihr erster Besuch auf dieser Seite ist, lesen Sie sich bitte die Hilfe durch. Dort wird Ihnen die Bedienung dieser Seite näher erläutert. Darüber hinaus sollten Sie sich registrieren, um alle Funktionen dieser Seite nutzen zu können. Benutzen Sie das Registrierungsformular, um sich zu registrieren oder informieren Sie sich ausführlich über den Registrierungsvorgang. Falls Sie sich bereits zu einem früheren Zeitpunkt registriert haben, können Sie sich hier anmelden.

haddock

unregistriert

1

09.08.2008, 17:20

Olympiad

Bravo Andy!

Eng 5. Plaz op der Olympiad ass och net schlecht-

Medaillen kritt Dir nach genuch. 2012 gesi mer Iech op engem Podium zu London.

Un alll déi aner Olympioniken : maacht et besser! :thumbsup:

:roudeléiw:

2

09.08.2008, 17:46

Wiërklech eng phantastesch Leeschtung vum Andy. Hiën muss nach léiëren net esou oft hannerun sëch ze kucken an einfach Gas ze gin. Dat Hannerunsëchkucken ass hiën mir schon am Tour de France opgefall, do hin ech alt geduëcht hiën hätt gesoot kritt hiën misst op méi "dichteg" Leit wéi hiën Rücksicht huëlen, mee hei hätt den Andy einfach nëmmen sollen drëcken.

Och wann den Andy schweinwëll war am éischten Moment, sou wärt hiën dach glëcklech sin mat der 5. Plaatz. Mir sin stolz op hiën. :roudeléiw:

Op den Kim ë Mëttmoch vill Chancen huët wees ech nët. Trotzdem :roudeléiw: :roudeléiw:

PS: Respekt fir eis Cyclisten-Federatioun, oder war ët eisen olympëschen Komité! Mol eng Kéiër stong Lëtzebuerg an eiser Heemëchtssproch op den Tricot'en.

Ähnliche Themen