Sie sind nicht angemeldet.

Lieber Besucher, herzlich willkommen bei: LUX-FORUM. Falls dies Ihr erster Besuch auf dieser Seite ist, lesen Sie sich bitte die Hilfe durch. Dort wird Ihnen die Bedienung dieser Seite näher erläutert. Darüber hinaus sollten Sie sich registrieren, um alle Funktionen dieser Seite nutzen zu können. Benutzen Sie das Registrierungsformular, um sich zu registrieren oder informieren Sie sich ausführlich über den Registrierungsvorgang. Falls Sie sich bereits zu einem früheren Zeitpunkt registriert haben, können Sie sich hier anmelden.

Maranello_M

Administrator

  • »Maranello_M« ist der Autor dieses Themas

Beiträge: 209

Wohnort: Esch-sur-Alzette

  • Nachricht senden

1

20.05.2008, 23:00

Droit d'auteur

Saluti,

Ech hunn jo nees welles eng Homepage ze maachen, mat lëtzebuergegen texter ect.
Meng fro elo :

Wann ech Texter wei "Maus Ketti" publizeieren, dierf ech daat iwwerhaapt ?
Eine eigene Meinung ist ein Luxus, den sich nicht viele Menschen leisten. (Alfred Polgar, österr. Schriftsteller u. Kritiker, 1873-1955)

2

20.05.2008, 23:39

RE: Droit d'auteur

Saluti,
Ech hunn jo nees welles eng Homepage ze maachen, mat lëtzebuergegen texter ect.
Meng fro elo :Wann ech Texter wei "Maus Ketti" publizeieren, dierf ech daat iwwerhaapt ?
Durée de la protection
Les droits d'auteurs se prolongent pendant 70 ans après le décès de l'auteur au profit des héritiers ou autres ayants droits.
Den Auguste Liesch ass 1949 gestuewen also verfaalen d'Droits d'Auteurs ëréischt am Joer 2019 !
Näischt verhënnert dech awer Extrait'en dovun an däi private Blog eriwer ze huelen, daat geet alles nët esou genau !!
Ëmmer nom Prinzip "Wo kein Kläger, da kein Richter " !
Das sogenannte Theodizeeproblem :
Kann oder will Gott das Leid in dieser Welt und die Untaten seiner Kirchenmänner nicht verhindern?
Wenn er es nicht kann, ist er nicht allmächtig, wenn er es nicht will, dann ist er nicht allgütig !

3

21.05.2008, 07:33

Looss d'Pouten dervun, dem Liesch seng Ierwen sinn ganz pénibel. Ech weess vun engem Fall, wou se e Restaurant ugaangen sinn, well en eng 'Maus-Ketti-Zalot' op der Kaart hat.

Zitéiren dierfst de, mee dat bezitt sech op e puer Zeilen aus engem Buch. Net säiteweis.

Maranello_M

Administrator

  • »Maranello_M« ist der Autor dieses Themas

Beiträge: 209

Wohnort: Esch-sur-Alzette

  • Nachricht senden

4

21.05.2008, 09:43

Bei Michel Rodange an Texter vum Michel Lentz ass daat dann keen Problem meih ?
Eine eigene Meinung ist ein Luxus, den sich nicht viele Menschen leisten. (Alfred Polgar, österr. Schriftsteller u. Kritiker, 1873-1955)

5

21.05.2008, 10:10

Bei Michel Rodange an Texter vum Michel Lentz ass daat dann keen Problem meih ?
U sech nët ! M.Rodange + 1876 an M.Lentz + 1893 , also den Doud bei béiden méi wéi 70 Joer !
Das sogenannte Theodizeeproblem :
Kann oder will Gott das Leid in dieser Welt und die Untaten seiner Kirchenmänner nicht verhindern?
Wenn er es nicht kann, ist er nicht allmächtig, wenn er es nicht will, dann ist er nicht allgütig !