Sie sind nicht angemeldet.

Lieber Besucher, herzlich willkommen bei: LUX-FORUM. Falls dies Ihr erster Besuch auf dieser Seite ist, lesen Sie sich bitte die Hilfe durch. Dort wird Ihnen die Bedienung dieser Seite näher erläutert. Darüber hinaus sollten Sie sich registrieren, um alle Funktionen dieser Seite nutzen zu können. Benutzen Sie das Registrierungsformular, um sich zu registrieren oder informieren Sie sich ausführlich über den Registrierungsvorgang. Falls Sie sich bereits zu einem früheren Zeitpunkt registriert haben, können Sie sich hier anmelden.

jimHawk

unregistriert

1

02.04.2008, 15:04

Untitled X-Files Movie

huijujujui... hu grad gelies, datt am Juli (an den USA) de neien X-File Film eraus kennt!
Dat gëtt och méi wéi héich Zäit, endlech nees de Mulder an d'Scully zesummen ze gesinn... hoffentlech dann awer besser wéi de Schluss vun der Serie oder den 1. Film. Freet sech nach een do drop?

2

02.04.2008, 15:55

Ah jo an Originalbesetzung? Oder just rem su eng belleg Nostalgieofzocke well Hollywood d'Iddien ausgin?
Op jidwerfall geng d'Serie mat hirer politescher Onkorrektheet an hiren Verschwörungstheorien rem gudd an ons Zaït passen an un Inspiratioun daerft jo allzait net feelen.
Stumpf ist Trumpf!
-Dendemann

jimHawk

unregistriert

3

03.04.2008, 09:46

ma de fotoen vun der offizielle Säit vum Film gesäit een jo e puer Biller: http://www.xfiles.com/

4

03.04.2008, 10:22

ma de fotoen vun der offizielle Säit vum Film gesäit een jo e puer Biller: http://www.xfiles.com/
Ah dorëms geet et. Kënnt dat elo als Film an d'Kinoen?

jimHawk

unregistriert

5

03.04.2008, 10:50

jo, majo, dat ass den 2te Kinofilm ^^
Den éischte gouf nach während der Serie produzéiert (d'Storie wier zwoar als Folg genial gewierscht, mee als Kinofilm huet se sech zevill an d'Längt gezunn) an nodeems d'Serie opgehaalen huet, woarde mer schon op den 2te Film ^^

6

03.04.2008, 12:37

Aha, dann freet dir iëch drop. Ech vergonnen iëch daat. Mënges ass et eben neischt. Hun alt emol esou eng Serie op der Telé gekuckt, mee fir an den Kino ze goën fannen ech et net derwert. Jidderëngem seint! :)