Sie sind nicht angemeldet.

1

13.09.2010, 14:38

Sichen aal Commodore Hard- a Software

Salut,
Ech wollt emol hei froe ob nach een Commodores-Geschier (alles wat viirun 1994 op de Mart koum) um Späicher oder soss an zwuech leien huet fir ze verschenken?
Soen emol am Viiraus Merci fir Aer Infoen!

2

14.09.2010, 14:47

RE: Sichen aal Commodore Hard- a Software

Geschier (alles wat viirun 1994 op de Mart koum) um Späicher oder soss an zwuech leien huet fir ze verschenken?
... bei EBAY gët ët däer wéi Sand um Mier ; zwar nët geschenkt, mais, wanns de Chance hues, fir e puer Euro !
Das sogenannte Theodizeeproblem :
Kann oder will Gott das Leid in dieser Welt und die Untaten seiner Kirchenmänner nicht verhindern?
Wenn er es nicht kann, ist er nicht allmächtig, wenn er es nicht will, dann ist er nicht allgütig !

Ähnliche Themen