Sie sind nicht angemeldet.

Lieber Besucher, herzlich willkommen bei: LUX-FORUM. Falls dies Ihr erster Besuch auf dieser Seite ist, lesen Sie sich bitte die Hilfe durch. Dort wird Ihnen die Bedienung dieser Seite näher erläutert. Darüber hinaus sollten Sie sich registrieren, um alle Funktionen dieser Seite nutzen zu können. Benutzen Sie das Registrierungsformular, um sich zu registrieren oder informieren Sie sich ausführlich über den Registrierungsvorgang. Falls Sie sich bereits zu einem früheren Zeitpunkt registriert haben, können Sie sich hier anmelden.

1

25.02.2017, 11:55

Geeschterforum

Eng Fro un d'Admins vun dësem Forum: Jempi, Johnny, Maranello_M, wann iwwerhaapt nach een vun iech alt emol nach hei erakuckt: firwat bleift a Forum, wou Joer an Dag näischt an ni méi geschriwwen gëtt online?

Gëtt et dofir eng rational Erklärung?

Ech mengen net!

Ech sinn och iwwerzeegt, dass ech keng Äntwert kréien!

An dem Sënn, gudd Nuecht!

Maranello_M

Administrator

Beiträge: 209

Wohnort: Esch-sur-Alzette

  • Nachricht senden

2

03.04.2017, 11:13

Hey,

Majo wisou sollt et offline goen? Gëtt et dann dofir ee Grond?

Vleit een klengt bessi Hoffnung, dass vleit, mat puer motivéierten Léit, d'Forum nees oplierft.

Du kenns jo och nach emmer kucken ;-)

Gréiss,
Maranello_M
Eine eigene Meinung ist ein Luxus, den sich nicht viele Menschen leisten. (Alfred Polgar, österr. Schriftsteller u. Kritiker, 1873-1955)

3

20.07.2017, 16:50

Zitat

Vleit een klengt bessi Hoffnung, dass vleit, mat puer motivéierten Léit, d'Forum nees oplierft.


Merci, dass de geäntwert hues.

Däin Optimismus misst een nach hunn, nodeem praktesch 3 Joer kee Mënsch méi schreift an allgemeng Forumen duerch Facebook & Co aus dem Netz verschwonnen sinn!

Mee ech weess, dass du e gudde Jong bass, dozou gehéiert Optimismus als positiv Eegenschaft.

An dem Sënn hues de mäi Respekt.

Maach et gutt.

En bon ami...nilles